In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

Cơ cấu và giá trị giải thưởng Xổ Số MAX 4D

Cơ cấu giải thưởng và phương thức xác định kết quả trúng thưởng

 1. Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch

Xổ số tự chọn số theo dã số “MAX 4D” có tỷ lệ trả thưởng kế hoạch là 55% tổng giá trị vé xổ số tự chọn số điện toán dự kiến phát hành trong từng kỳ quay số mở thưởng.

 1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng:
 2. Gồm 5 hạng giải và được quay số mở thưởng 6 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 6 số trúng giải, cụ thể như sau:
 • Giải Nhất: Quay số mở thưởng 01 lần chọn ra 1 số có 4 chữ số.
 • Giải Nhì: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 số, mỗi số có 4 chữ số.
 • Giải Ba: Quay số mở thưởng 03 lần chọn ra 3 số, mỗi số có 4 chữ số.
 1. Cơ cấu giải thưởng tường ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ) Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch
Giải Nhất Trúng số trúng giải nhất theo đúng thứ tự các chữ số 15.000.000 15%
Giải Nhì Trúng bất kỳ 1 trong 2 số trúng giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 6.500.000 13%
Giải Ba Trung bất kỳ 1 trong 3 số trúng giải Ba theo thứ tự của các chữ số 3.000.000 9%
Giải Khuyến khích 1 3 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trúng 3 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các số 1.000.000 9%
Giải khuyến khích 2 2 chữ số cuối của số tham gia dự thưởng trúng 2 chữ số cuối của số trúng giải Nhất theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000 9%
Tổng 55%
 • Trường hợp người tham gia dự thưởng có số tham gia dự thưởng trúng nhiều hạng giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng theo chi tiết như sau:
STT Trường hợp Giải thưởng được lĩnh thưởng
1 Trúng số Giải Nhất, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất
2 Trúng số Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Khuyến khích 1
3 Trúng số Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 1
4 Trúng số Giải Nhì và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Khuyến khích 2
5 Trúng số Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 1
6 Trúng số Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
7 Trúng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì + Giải Ba
8 Trúng số Giải Nhất, Giải Nhì, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Nhì
9 Trúng số Giải Nhì, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba, Giải Khuyến khích 1
10 Trúng số Giải Nhì, Giải Ba và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhì + Giải Ba + Giải Khuyến khích 2
11 Trúng số Giải Nhất, Giải Ba, Giải Khuyến khích 1 và Giải Khuyến khích 2 Giải Nhất + Giải Ba
12 Trúng nhiều số Giải Nhì Tổng giá trị của toàn bộ các Giải Nhì đã trúng thưởng
13 Trúng nhiều số Giải Ba Tổng giá trị của toàn bộ các Giải Ba đã trúng thưởng
14 Trúng số Giải Nhất nhiều số Giải Nhì và nhiều số Giải Ba Tổng giá trị của toàn bộ các giải thưởng đã trúng thưởng

 

 • Trường hợp có sự thay đồi về số lượng, cơ cấu giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.
 • Giái trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giái trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
 1. Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

Người tham gia dự thưởng kiểm tra vé theo thông báo kết quả quay số mở thưởng do Vietlott công bố hoặc bên thứ ba được Vietlott ủy quyền công bố hoặc tại các Đại lý, Điểm bán hàng của Vietlott. Vietlott không chịu trách nhiệm về việc sử dụng thông báo kết quả trúng thưởng không chính thức.

 Điều kiện, phương thức và thời gian lĩnh thưởng.

 1. Điều kiện, phương thức và thời hạn lĩnh thưởng đối với tham gia dự thưởng qua thiết bị đầu cuối:
 2. Điều kiện vé lĩnh thưởng dưới dạng chứng chỉ: Vé trúng thưởng phải đảm bảo có đầy đủ các yêu cầu sau:
 • Vé trúng thưởng phải do Vietlott hoặc các Đại lý, Điểm bán hàng được cấp giấy phép từ Vietlott phát hành thông qua các thiết bị đầu cuối;
 • Vé trúng thưởng phải được ghi nhận trong hệ thống dữ liệu của Vietlott trước thời gian dừng bán vé trong từng kỳ quay số mở thưởng theo quy định của Bộ Tài chính (chậm nhất là 15 phút trước thời điểm quay số mở thưởng);

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc