In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)

00
   1.48% (4 lượt)
01
   0.37% (1 lượt)
02
   1.11% (3 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   0.37% (1 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   0.37% (1 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   1.85% (5 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   0.37% (1 lượt)
16
   0.37% (1 lượt)
17
   1.48% (4 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   0.37% (1 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   1.85% (5 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   2.59% (7 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   0.74% (2 lượt)
28
   0.74% (2 lượt)
29
   1.48% (4 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.85% (5 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   2.22% (6 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
39
   1.11% (3 lượt)
40
   1.11% (3 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   2.59% (7 lượt)
44
   1.48% (4 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   1.11% (3 lượt)
57
   0.74% (2 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   1.11% (3 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   2.22% (6 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   0.74% (2 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
69
   0.74% (2 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   1.85% (5 lượt)
72
   0.74% (2 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.48% (4 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
77
   1.48% (4 lượt)
78
   1.85% (5 lượt)
79
   0.37% (1 lượt)
80
   1.48% (4 lượt)
81
   1.48% (4 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
84
   1.11% (3 lượt)
85
   0.74% (2 lượt)
86
   1.11% (3 lượt)
87
   1.11% (3 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   1.11% (3 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   1.85% (5 lượt)
92
   1.11% (3 lượt)
93
   1.85% (5 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 01/12/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

27 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

99     19 lần
51     12 lần
53     12 lần
66     8 lần
67     8 lần
54     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 4 Lần Không tăng
21 4 Lần Tăng 1
24 3 Lần Không tăng
33 3 Lần Giảm 1
44 3 Lần Không tăng
61 3 Lần Tăng 2
71 3 Lần Không tăng
93 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

24 7 Lần Không tăng
43 7 Lần Giảm 1
35 6 Lần Không tăng
61 6 Lần Tăng 3
13 5 Lần Không tăng
21 5 Lần Tăng 1
33 5 Lần Không tăng
34 5 Lần Tăng 1
49 5 Lần Không tăng
71 5 Lần Không tăng
78 5 Lần Không tăng
91 5 Lần Không tăng
93 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

68 14 Lần Không tăng
77 14 Lần Không tăng
92 14 Lần Không tăng
24 12 Lần Không tăng
30 12 Lần Không tăng
44 12 Lần Không tăng
69 12 Lần Tăng 1
78 12 Lần Tăng 1
23 11 Lần Tăng 1
39 11 Lần Không tăng
43 11 Lần Không tăng
65 11 Lần Không tăng
75 11 Lần Không tăng
96 11 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 0
0 15 Lần 3
12 Lần 1
1 19 Lần 5
18 Lần 5
2 12 Lần 5
14 Lần 3
3 20 Lần 3
16 Lần 0
4 7 Lần 6
12 Lần 2
5 10 Lần 2
14 Lần 7
6 10 Lần 4
13 Lần 2
7 13 Lần 2
13 Lần 7
8 15 Lần 7
11 Lần 4
9 14 Lần 6

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc