In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thái Bình

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Thái Bình (đặc biệt)

00
   0.74% (2 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   0.74% (2 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   1.85% (5 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   1.85% (5 lượt)
07
   0.74% (2 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   1.85% (5 lượt)
11
   2.22% (6 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   1.85% (5 lượt)
15
   1.48% (4 lượt)
16
   1.11% (3 lượt)
17
   0.37% (1 lượt)
18
   1.85% (5 lượt)
19
   0.37% (1 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   0.37% (1 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
29
   0.74% (2 lượt)
30
   1.85% (5 lượt)
31
   0.37% (1 lượt)
32
   0.74% (2 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.85% (5 lượt)
35
   1.85% (5 lượt)
36
   1.11% (3 lượt)
37
   1.85% (5 lượt)
38
   0.37% (1 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
41
   1.11% (3 lượt)
42
   1.85% (5 lượt)
43
   0.37% (1 lượt)
44
   0.37% (1 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   0.74% (2 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   1.48% (4 lượt)
57
   1.11% (3 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.48% (4 lượt)
61
   2.96% (8 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   1.85% (5 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   1.11% (3 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   1.11% (3 lượt)
69
   2.22% (6 lượt)
70
   2.22% (6 lượt)
71
   1.11% (3 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.74% (2 lượt)
74
   1.85% (5 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
76
   0.74% (2 lượt)
78
   1.48% (4 lượt)
79
   0.74% (2 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
83
   2.59% (7 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   1.48% (4 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   2.22% (6 lượt)
94
   1.11% (3 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   0.74% (2 lượt)
97
   2.22% (6 lượt)
98
   2.22% (6 lượt)
99
   1.48% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Thái Bình đến Ngày 17/10/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

93 4 Ngày - 5 lần
13 2 Ngày - 3 lần
34 2 Ngày - 2 lần
61 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

54     18 lần
77     14 lần
68     13 lần
88     13 lần
86     11 lần
14     10 lần
39     10 lần
82     10 lần
45     9 lần
59     8 lần
92     8 lần
20     7 lần
25     7 lần
43     7 lần
62     7 lần
67     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

74 5 Lần Tăng 1
93 5 Lần Tăng 2
04 4 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
34 4 Lần Tăng 1
42 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Tăng 1
69 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

61 8 Lần Tăng 2
83 7 Lần Không tăng
11 6 Lần Không tăng
69 6 Lần Không tăng
70 6 Lần Tăng 1
93 6 Lần Tăng 2
97 6 Lần Giảm 1
98 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

63 17 Lần Không tăng
69 16 Lần Không tăng
98 16 Lần Không tăng
85 15 Lần Không tăng
99 15 Lần Không tăng
35 14 Lần Giảm 1
97 14 Lần Không tăng
07 13 Lần Tăng 1
70 13 Lần Tăng 1
06 12 Lần Tăng 1
11 12 Lần Không tăng
13 12 Lần Tăng 2
15 12 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thái Bình TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 1
0 13 Lần 2
14 Lần 4
1 9 Lần 1
13 Lần 4
2 11 Lần 0
18 Lần 4
3 23 Lần 13
11 Lần 2
4 19 Lần 3
9 Lần 3
5 16 Lần 3
13 Lần 1
6 10 Lần 3
16 Lần 1
7 12 Lần 1
12 Lần 3
8 14 Lần 4
15 Lần 4
9 8 Lần 3

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc