In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hải Phòng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hải Phòng (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   3.70% (10 lượt)
02
   2.59% (7 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   1.85% (5 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.85% (5 lượt)
09
   0.37% (1 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   0.37% (1 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   1.48% (4 lượt)
14
   1.11% (3 lượt)
15
   0.37% (1 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   1.48% (4 lượt)
19
   0.37% (1 lượt)
20
   1.11% (3 lượt)
21
   2.96% (8 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
24
   1.11% (3 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.85% (5 lượt)
27
   0.37% (1 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
30
   1.48% (4 lượt)
31
   2.22% (6 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   1.11% (3 lượt)
34
   1.11% (3 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.48% (4 lượt)
40
   1.85% (5 lượt)
41
   0.74% (2 lượt)
42
   1.11% (3 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   0.74% (2 lượt)
45
   0.37% (1 lượt)
46
   0.74% (2 lượt)
47
   1.48% (4 lượt)
48
   0.37% (1 lượt)
49
   1.85% (5 lượt)
50
   0.37% (1 lượt)
52
   0.37% (1 lượt)
53
   1.11% (3 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
58
   0.37% (1 lượt)
59
   0.74% (2 lượt)
61
   0.74% (2 lượt)
62
   0.74% (2 lượt)
63
   1.11% (3 lượt)
64
   1.48% (4 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
67
   0.37% (1 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   0.37% (1 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.48% (4 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
75
   0.74% (2 lượt)
77
   0.37% (1 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
79
   2.22% (6 lượt)
80
   0.74% (2 lượt)
81
   1.85% (5 lượt)
83
   0.74% (2 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
86
   1.48% (4 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   1.11% (3 lượt)
89
   0.37% (1 lượt)
90
   1.48% (4 lượt)
91
   0.74% (2 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   1.48% (4 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   1.85% (5 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   0.74% (2 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hải Phòng đến Ngày 27/11/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

73 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
13 2 Ngày - 2 lần
18 2 Ngày - 2 lần
53 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
86 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35     16 lần
39     13 lần
60     13 lần
82     13 lần
84     12 lần
29     11 lần
51     11 lần
23     10 lần
74     10 lần
76     10 lần
11     9 lần
15     9 lần
77     9 lần
37     8 lần
91     8 lần
09     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

81 5 Lần Tăng 1
01 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Tăng 3
85 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 10 Lần Giảm 1
21 8 Lần Không tăng
02 7 Lần Tăng 1
31 6 Lần Không tăng
79 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 16 Lần Giảm 1
01 15 Lần Không tăng
13 15 Lần Tăng 1
54 15 Lần Không tăng
21 14 Lần Không tăng
22 14 Lần Không tăng
28 14 Lần Tăng 1
31 14 Lần Không tăng
07 13 Lần Không tăng
02 12 Lần Không tăng
64 12 Lần Giảm 1
79 12 Lần Không tăng
95 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hải Phòng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 7
0 11 Lần 1
11 Lần 3
1 12 Lần 3
14 Lần 3
2 18 Lần 7
13 Lần 1
3 14 Lần 4
12 Lần 3
4 14 Lần 4
11 Lần 1
5 15 Lần 4
14 Lần 5
6 17 Lần 2
14 Lần 2
7 8 Lần 0
14 Lần 1
8 13 Lần 3
14 Lần 3
9 13 Lần 5

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc