In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   2.22% (6 lượt)
02
   2.22% (6 lượt)
03
   0.74% (2 lượt)
04
   0.74% (2 lượt)
05
   1.11% (3 lượt)
06
   2.22% (6 lượt)
07
   1.85% (5 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   0.74% (2 lượt)
10
   0.74% (2 lượt)
11
   1.48% (4 lượt)
12
   1.11% (3 lượt)
13
   1.11% (3 lượt)
14
   0.37% (1 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   2.22% (6 lượt)
18
   0.74% (2 lượt)
19
   1.11% (3 lượt)
20
   1.85% (5 lượt)
21
   1.11% (3 lượt)
22
   0.74% (2 lượt)
23
   0.37% (1 lượt)
24
   0.37% (1 lượt)
25
   0.74% (2 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   1.48% (4 lượt)
28
   1.48% (4 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   0.37% (1 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
33
   0.37% (1 lượt)
34
   0.37% (1 lượt)
35
   0.74% (2 lượt)
36
   2.22% (6 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   1.85% (5 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
41
   1.85% (5 lượt)
42
   0.74% (2 lượt)
43
   1.11% (3 lượt)
44
   0.37% (1 lượt)
45
   1.11% (3 lượt)
46
   1.11% (3 lượt)
47
   0.37% (1 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
50
   2.22% (6 lượt)
51
   0.74% (2 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   1.11% (3 lượt)
55
   1.11% (3 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   0.74% (2 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   0.37% (1 lượt)
62
   1.48% (4 lượt)
63
   0.37% (1 lượt)
64
   1.11% (3 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   0.37% (1 lượt)
67
   1.11% (3 lượt)
68
   1.11% (3 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   0.37% (1 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.11% (3 lượt)
73
   0.37% (1 lượt)
74
   0.37% (1 lượt)
75
   1.11% (3 lượt)
76
   1.85% (5 lượt)
77
   1.11% (3 lượt)
78
   0.37% (1 lượt)
79
   2.22% (6 lượt)
80
   1.11% (3 lượt)
81
   1.11% (3 lượt)
82
   1.48% (4 lượt)
83
   1.11% (3 lượt)
84
   0.74% (2 lượt)
85
   1.85% (5 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   0.74% (2 lượt)
88
   0.37% (1 lượt)
90
   1.11% (3 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   1.85% (5 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.11% (3 lượt)
98
   1.11% (3 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 19/01/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

01 2 Ngày - 4 lần
16 2 Ngày - 2 lần
20 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 3 lần
55 2 Ngày - 2 lần
56 2 Ngày - 2 lần
77 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

89     14 lần
95     12 lần
15     11 lần
94     10 lần
69     9 lần
78     9 lần
86     9 lần
18     8 lần
35     8 lần
74     8 lần
58     7 lần
99     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

79 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Không tăng
17 4 Lần Giảm 1
02 3 Lần Giảm 1
06 3 Lần Không tăng
16 3 Lần Tăng 1
21 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Không tăng
48 3 Lần Tăng 2
53 3 Lần Giảm 1
76 3 Lần Giảm 1
82 3 Lần Giảm 1
85 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

01 6 Lần Tăng 1
02 6 Lần Không tăng
06 6 Lần Không tăng
17 6 Lần Không tăng
36 6 Lần Không tăng
50 6 Lần Tăng 1
79 6 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

92 16 Lần Không tăng
06 15 Lần Giảm 1
36 15 Lần Giảm 1
17 13 Lần Không tăng
38 13 Lần Giảm 1
39 13 Lần Tăng 1
11 12 Lần Không tăng
41 12 Lần Không tăng
45 12 Lần Không tăng
52 12 Lần Không tăng
57 12 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
18 Lần 1
0 11 Lần 1
15 Lần 3
1 21 Lần 7
13 Lần 5
2 17 Lần 0
13 Lần 6
3 11 Lần 3
13 Lần 6
4 9 Lần 2
15 Lần 4
5 10 Lần 1
7 Lần 4
6 16 Lần 1
14 Lần 1
7 19 Lần 7
15 Lần 3
8 10 Lần 2
12 Lần 4
9 11 Lần 3

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc