In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)

00
   1.11% (3 lượt)
01
   0.74% (2 lượt)
02
   1.85% (5 lượt)
03
   1.11% (3 lượt)
04
   1.11% (3 lượt)
05
   0.74% (2 lượt)
06
   1.11% (3 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   1.48% (4 lượt)
09
   1.85% (5 lượt)
10
   0.37% (1 lượt)
11
   1.11% (3 lượt)
12
   0.37% (1 lượt)
13
   2.22% (6 lượt)
14
   0.74% (2 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   1.48% (4 lượt)
17
   1.48% (4 lượt)
18
   0.37% (1 lượt)
19
   0.74% (2 lượt)
20
   2.22% (6 lượt)
21
   0.74% (2 lượt)
22
   1.48% (4 lượt)
23
   1.11% (3 lượt)
24
   1.85% (5 lượt)
25
   1.48% (4 lượt)
26
   0.74% (2 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   0.37% (1 lượt)
29
   1.11% (3 lượt)
30
   1.11% (3 lượt)
31
   1.48% (4 lượt)
32
   1.11% (3 lượt)
34
   0.74% (2 lượt)
36
   1.48% (4 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   1.11% (3 lượt)
39
   0.74% (2 lượt)
40
   2.22% (6 lượt)
41
   0.74% (2 lượt)
43
   0.74% (2 lượt)
44
   1.11% (3 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   1.48% (4 lượt)
49
   0.74% (2 lượt)
50
   1.11% (3 lượt)
51
   1.48% (4 lượt)
52
   2.59% (7 lượt)
53
   1.48% (4 lượt)
54
   0.74% (2 lượt)
55
   0.74% (2 lượt)
56
   0.37% (1 lượt)
57
   1.48% (4 lượt)
58
   1.85% (5 lượt)
59
   0.37% (1 lượt)
60
   1.11% (3 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   0.37% (1 lượt)
63
   0.37% (1 lượt)
64
   1.85% (5 lượt)
65
   1.48% (4 lượt)
66
   1.11% (3 lượt)
68
   0.74% (2 lượt)
69
   0.37% (1 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   1.48% (4 lượt)
72
   1.85% (5 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
76
   1.11% (3 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   0.37% (1 lượt)
79
   1.11% (3 lượt)
80
   0.37% (1 lượt)
82
   0.74% (2 lượt)
83
   1.48% (4 lượt)
84
   1.85% (5 lượt)
85
   1.11% (3 lượt)
86
   0.74% (2 lượt)
87
   1.48% (4 lượt)
88
   1.48% (4 lượt)
90
   0.74% (2 lượt)
91
   0.37% (1 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   1.11% (3 lượt)
94
   0.37% (1 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   1.48% (4 lượt)
97
   1.85% (5 lượt)
98
   0.37% (1 lượt)
99
   0.37% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 22/07/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

03 2 Ngày - 2 lần
27 2 Ngày - 2 lần
29 2 Ngày - 2 lần
43 2 Ngày - 2 lần
60 2 Ngày - 2 lần
97 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

45     14 lần
73     14 lần
42     13 lần
67     12 lần
89     12 lần
33     10 lần
35     10 lần
81     10 lần
28     9 lần
62     8 lần
49     7 lần
55     7 lần
56     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

52 5 Lần Tăng 1
08 4 Lần Tăng 2
83 4 Lần Tăng 1
00 3 Lần Tăng 1
09 3 Lần Không tăng
17 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
24 3 Lần Tăng 2
25 3 Lần Giảm 1
38 3 Lần Không tăng
40 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Giảm 1
75 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Tăng 1
97 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

52 7 Lần Tăng 1
13 6 Lần Giảm 1
20 6 Lần Giảm 1
40 6 Lần Không tăng
02 5 Lần Không tăng
09 5 Lần Giảm 1
24 5 Lần Tăng 2
58 5 Lần Không tăng
64 5 Lần Không tăng
72 5 Lần Không tăng
75 5 Lần Không tăng
84 5 Lần Tăng 1
97 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

20 17 Lần Không tăng
52 16 Lần Không tăng
59 13 Lần Không tăng
06 12 Lần Không tăng
13 12 Lần Không tăng
36 12 Lần Tăng 1
72 12 Lần Giảm 1
02 11 Lần Giảm 1
40 11 Lần Giảm 1
46 11 Lần Giảm 1
51 11 Lần Không tăng
78 11 Lần Không tăng
81 11 Lần Không tăng
86 11 Lần Không tăng
93 11 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
19 Lần 3
0 19 Lần 5
13 Lần 1
1 12 Lần 1
18 Lần 5
2 12 Lần 0
13 Lần 3
3 14 Lần 3
11 Lần 3
4 10 Lần 0
17 Lần 3
5 11 Lần 1
10 Lần 2
6 10 Lần 4
11 Lần 0
7 20 Lần 7
13 Lần 2
8 18 Lần 7
10 Lần 5
9 9 Lần 1

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc