In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)

00
   2.22% (6 lượt)
01
   1.11% (3 lượt)
03
   0.37% (1 lượt)
04
   0.37% (1 lượt)
05
   1.48% (4 lượt)
06
   0.37% (1 lượt)
07
   1.48% (4 lượt)
08
   0.74% (2 lượt)
09
   1.48% (4 lượt)
10
   1.11% (3 lượt)
11
   1.85% (5 lượt)
12
   0.74% (2 lượt)
13
   0.74% (2 lượt)
14
   1.48% (4 lượt)
15
   1.11% (3 lượt)
16
   0.74% (2 lượt)
17
   0.74% (2 lượt)
18
   1.11% (3 lượt)
19
   3.33% (9 lượt)
20
   0.74% (2 lượt)
21
   0.37% (1 lượt)
22
   1.11% (3 lượt)
23
   0.74% (2 lượt)
24
   0.74% (2 lượt)
25
   0.37% (1 lượt)
26
   1.48% (4 lượt)
27
   1.11% (3 lượt)
28
   1.11% (3 lượt)
29
   0.37% (1 lượt)
30
   2.59% (7 lượt)
31
   0.74% (2 lượt)
32
   1.48% (4 lượt)
33
   0.74% (2 lượt)
34
   2.22% (6 lượt)
36
   0.37% (1 lượt)
37
   0.74% (2 lượt)
38
   0.74% (2 lượt)
39
   1.85% (5 lượt)
40
   0.37% (1 lượt)
41
   0.37% (1 lượt)
42
   1.85% (5 lượt)
43
   1.85% (5 lượt)
44
   1.48% (4 lượt)
45
   0.74% (2 lượt)
46
   0.37% (1 lượt)
47
   1.11% (3 lượt)
48
   1.11% (3 lượt)
49
   1.11% (3 lượt)
50
   0.74% (2 lượt)
51
   1.11% (3 lượt)
52
   0.74% (2 lượt)
54
   0.37% (1 lượt)
55
   1.48% (4 lượt)
56
   0.74% (2 lượt)
57
   0.37% (1 lượt)
58
   1.11% (3 lượt)
59
   2.22% (6 lượt)
60
   0.74% (2 lượt)
61
   1.11% (3 lượt)
62
   1.11% (3 lượt)
63
   1.48% (4 lượt)
64
   0.37% (1 lượt)
65
   1.85% (5 lượt)
66
   0.74% (2 lượt)
67
   0.74% (2 lượt)
68
   1.48% (4 lượt)
69
   1.48% (4 lượt)
70
   1.11% (3 lượt)
71
   2.22% (6 lượt)
72
   1.85% (5 lượt)
73
   1.11% (3 lượt)
74
   1.11% (3 lượt)
75
   1.85% (5 lượt)
77
   0.74% (2 lượt)
78
   1.11% (3 lượt)
81
   0.74% (2 lượt)
82
   1.85% (5 lượt)
83
   0.37% (1 lượt)
84
   1.48% (4 lượt)
85
   1.48% (4 lượt)
87
   0.37% (1 lượt)
89
   0.74% (2 lượt)
90
   1.11% (3 lượt)
91
   2.22% (6 lượt)
92
   0.37% (1 lượt)
93
   0.37% (1 lượt)
94
   0.74% (2 lượt)
95
   0.37% (1 lượt)
96
   1.11% (3 lượt)
97
   1.48% (4 lượt)
98
   0.74% (2 lượt)
99
   0.74% (2 lượt)

Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 18/10/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

55 3 Ngày - 4 lần
09 2 Ngày - 3 lần
18 2 Ngày - 2 lần
19 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 2 lần
33 2 Ngày - 2 lần
48 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

79     23 lần
80     16 lần
53     13 lần
02     12 lần
86     11 lần
88     11 lần
35     10 lần
76     10 lần
93     9 lần
23     8 lần
36     7 lần
56     7 lần
83     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

71 5 Lần Tăng 1
09 4 Lần Tăng 2
55 4 Lần Tăng 1
14 3 Lần Không tăng
19 3 Lần Tăng 1
22 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
51 3 Lần Không tăng
59 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng
72 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

19 9 Lần Tăng 1
30 7 Lần Giảm 1
00 6 Lần Tăng 1
34 6 Lần Không tăng
59 6 Lần Không tăng
71 6 Lần Tăng 1
91 6 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

70 14 Lần Tăng 1
27 13 Lần Tăng 1
32 13 Lần Tăng 1
72 13 Lần Tăng 1
82 13 Lần Không tăng
91 13 Lần Không tăng
19 12 Lần Tăng 1
34 12 Lần Tăng 1
46 12 Lần Không tăng
71 12 Lần Tăng 1
74 12 Lần Không tăng
84 12 Lần Giảm 1
90 12 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
15 Lần 5
0 10 Lần 3
16 Lần 4
1 20 Lần 5
14 Lần 4
2 17 Lần 6
12 Lần 4
3 9 Lần 6
12 Lần 1
4 12 Lần 3
14 Lần 1
5 18 Lần 2
12 Lần 0
6 7 Lần 3
21 Lần 8
7 9 Lần 1
7 Lần 0
8 18 Lần 6
12 Lần 4
9 15 Lần 0

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc