In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   0.74% (4 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   1.11% (6 lượt)
06
   2.22% (12 lượt)
07
   0.19% (1 lượt)
08
   1.11% (6 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.74% (4 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   1.11% (6 lượt)
15
   2.04% (11 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   0.37% (2 lượt)
18
   0.56% (3 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   1.48% (8 lượt)
21
   1.30% (7 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   1.67% (9 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   1.11% (6 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   0.19% (1 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   1.48% (8 lượt)
33
   0.37% (2 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   0.56% (3 lượt)
37
   1.11% (6 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   0.37% (2 lượt)
44
   1.30% (7 lượt)
45
   1.85% (10 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   2.41% (13 lượt)
48
   0.74% (4 lượt)
49
   0.93% (5 lượt)
50
   0.37% (2 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.74% (4 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   1.30% (7 lượt)
55
   0.56% (3 lượt)
56
   0.56% (3 lượt)
57
   0.56% (3 lượt)
58
   0.56% (3 lượt)
59
   0.37% (2 lượt)
60
   2.04% (11 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   0.19% (1 lượt)
63
   0.56% (3 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.93% (5 lượt)
66
   0.74% (4 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   1.67% (9 lượt)
70
   1.85% (10 lượt)
71
   0.74% (4 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.56% (3 lượt)
74
   0.74% (4 lượt)
75
   0.74% (4 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   1.67% (9 lượt)
78
   1.11% (6 lượt)
79
   2.41% (13 lượt)
80
   1.85% (10 lượt)
81
   1.11% (6 lượt)
82
   0.37% (2 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   1.67% (9 lượt)
85
   1.11% (6 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   0.37% (2 lượt)
89
   1.30% (7 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   1.48% (8 lượt)
95
   1.67% (9 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   2.04% (11 lượt)
98
   1.48% (8 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 24/05/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

06 3 Ngày - 3 lần
21 2 Ngày - 2 lần
84 2 Ngày - 2 lần
95 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

82     28 lần
09     23 lần
33     19 lần
92     19 lần
56     18 lần
55     17 lần
75     17 lần
03     15 lần
31     14 lần
34     14 lần
87     14 lần
17     13 lần
53     13 lần
40     12 lần
62     12 lần
73     12 lần
07     10 lần
10     10 lần
19     10 lần
24     10 lần
36     10 lần
72     10 lần
00     9 lần
02     9 lần
38     9 lần
08     8 lần
57     8 lần
60     8 lần
61     8 lần
14     7 lần
22     7 lần
43     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

70 4 Lần Tăng 3
79 4 Lần Không tăng
06 3 Lần Giảm 1
25 3 Lần Không tăng
41 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

94 7 Lần Không tăng
06 6 Lần Tăng 1
47 5 Lần Không tăng
79 5 Lần Không tăng
85 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

47 13 Lần Không tăng
79 13 Lần Không tăng
06 12 Lần Tăng 1
15 11 Lần Không tăng
60 11 Lần Không tăng
97 11 Lần Không tăng
45 10 Lần Giảm 1
70 10 Lần Tăng 2
80 10 Lần Không tăng
25 9 Lần Không tăng
69 9 Lần Không tăng
77 9 Lần Giảm 1
84 9 Lần Tăng 1
95 9 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 4
0 9 Lần 5
7 Lần 1
1 12 Lần 3
10 Lần 2
2 6 Lần 1
4 Lần 1
3 3 Lần 2
10 Lần 1
4 10 Lần 1
7 Lần 0
5 13 Lần 6
9 Lần 5
6 11 Lần 3
11 Lần 0
7 9 Lần 1
9 Lần 2
8 7 Lần 1
16 Lần 4
9 10 Lần 1

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc