In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Kon Tum (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   1.30% (7 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   0.37% (2 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   0.74% (4 lượt)
06
   2.04% (11 lượt)
07
   0.93% (5 lượt)
08
   0.74% (4 lượt)
09
   0.19% (1 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   0.74% (4 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   1.48% (8 lượt)
15
   1.48% (8 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   1.11% (6 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.48% (8 lượt)
22
   0.93% (5 lượt)
23
   0.56% (3 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   1.30% (7 lượt)
26
   1.48% (8 lượt)
27
   1.30% (7 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   0.93% (5 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   0.74% (4 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   0.74% (4 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.48% (8 lượt)
39
   0.93% (5 lượt)
40
   1.48% (8 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   0.56% (3 lượt)
44
   1.11% (6 lượt)
45
   1.67% (9 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   2.22% (12 lượt)
48
   0.74% (4 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.74% (4 lượt)
51
   0.56% (3 lượt)
52
   0.56% (3 lượt)
53
   1.11% (6 lượt)
54
   0.93% (5 lượt)
55
   0.37% (2 lượt)
56
   0.56% (3 lượt)
57
   0.56% (3 lượt)
58
   0.56% (3 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   1.67% (9 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   0.74% (4 lượt)
63
   0.56% (3 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.56% (3 lượt)
67
   0.93% (5 lượt)
68
   1.30% (7 lượt)
69
   1.48% (8 lượt)
70
   1.30% (7 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   0.19% (1 lượt)
76
   0.74% (4 lượt)
77
   1.48% (8 lượt)
78
   1.30% (7 lượt)
79
   2.04% (11 lượt)
80
   1.48% (8 lượt)
81
   1.48% (8 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   0.74% (4 lượt)
84
   1.11% (6 lượt)
85
   1.30% (7 lượt)
86
   0.74% (4 lượt)
87
   0.56% (3 lượt)
88
   0.56% (3 lượt)
89
   1.30% (7 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   1.30% (7 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   0.56% (3 lượt)
94
   1.85% (10 lượt)
95
   2.04% (11 lượt)
96
   0.93% (5 lượt)
97
   1.48% (8 lượt)
98
   0.74% (4 lượt)
99
   0.74% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 02/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

18 3 Ngày - 3 lần
07 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần
80 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75     27 lần
19     20 lần
08     18 lần
35     16 lần
23     14 lần
44     14 lần
89     14 lần
05     13 lần
64     13 lần
67     13 lần
76     13 lần
93     12 lần
98     12 lần
99     12 lần
12     11 lần
37     10 lần
65     10 lần
57     9 lần
63     9 lần
66     9 lần
13     8 lần
22     8 lần
39     8 lần
46     8 lần
54     8 lần
72     8 lần
03     7 lần
16     7 lần
27     7 lần
51     7 lần
71     7 lần
74     7 lần
95     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

77 4 Lần Tăng 2
07 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Không tăng
38 3 Lần Tăng 1
82 3 Lần Tăng 1
96 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

26 5 Lần Tăng 1
38 5 Lần Tăng 1
40 5 Lần Không tăng
81 5 Lần Không tăng
01 4 Lần Giảm 1
07 4 Lần Tăng 1
17 4 Lần Không tăng
30 4 Lần Không tăng
68 4 Lần Giảm 1
73 4 Lần Tăng 1
77 4 Lần Tăng 2
82 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

47 12 Lần Giảm 1
06 11 Lần Giảm 1
79 11 Lần Không tăng
95 11 Lần Không tăng
94 10 Lần Không tăng
45 9 Lần Không tăng
60 9 Lần Không tăng
14 8 Lần Không tăng
15 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
26 8 Lần Tăng 1
38 8 Lần Không tăng
40 8 Lần Không tăng
69 8 Lần Không tăng
77 8 Lần Tăng 2
80 8 Lần Tăng 1
81 8 Lần Không tăng
97 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 1
0 12 Lần 4
13 Lần 4
1 10 Lần 0
7 Lần 2
2 11 Lần 2
9 Lần 1
3 7 Lần 5
8 Lần 0
4 5 Lần 0
8 Lần 4
5 5 Lần 1
7 Lần 1
6 13 Lần 3
7 Lần 3
7 10 Lần 3
14 Lần 6
8 12 Lần 3
8 Lần 0
9 5 Lần 1

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc