In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Gia Lai

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Gia Lai (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.11% (6 lượt)
03
   0.56% (3 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   1.30% (7 lượt)
06
   1.48% (8 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   1.11% (6 lượt)
09
   0.74% (4 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   1.30% (7 lượt)
12
   0.56% (3 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   1.67% (9 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   0.56% (3 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   0.93% (5 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   1.30% (7 lượt)
22
   1.67% (9 lượt)
23
   0.37% (2 lượt)
24
   0.74% (4 lượt)
25
   0.74% (4 lượt)
26
   0.74% (4 lượt)
27
   1.30% (7 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   2.22% (12 lượt)
32
   1.48% (8 lượt)
33
   0.56% (3 lượt)
34
   1.30% (7 lượt)
35
   0.19% (1 lượt)
36
   1.30% (7 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   0.93% (5 lượt)
39
   1.85% (10 lượt)
40
   0.56% (3 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   0.37% (2 lượt)
44
   0.93% (5 lượt)
45
   0.74% (4 lượt)
46
   0.74% (4 lượt)
47
   0.93% (5 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   1.48% (8 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   1.85% (10 lượt)
58
   0.93% (5 lượt)
59
   0.93% (5 lượt)
60
   0.74% (4 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   1.11% (6 lượt)
64
   1.67% (9 lượt)
65
   0.93% (5 lượt)
66
   0.74% (4 lượt)
67
   0.74% (4 lượt)
68
   0.19% (1 lượt)
69
   1.30% (7 lượt)
70
   0.56% (3 lượt)
71
   1.67% (9 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   1.48% (8 lượt)
74
   0.93% (5 lượt)
75
   0.56% (3 lượt)
76
   2.22% (12 lượt)
77
   2.22% (12 lượt)
78
   0.56% (3 lượt)
79
   0.93% (5 lượt)
80
   1.11% (6 lượt)
81
   1.85% (10 lượt)
82
   1.48% (8 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   0.74% (4 lượt)
86
   1.48% (8 lượt)
87
   0.56% (3 lượt)
88
   1.30% (7 lượt)
89
   1.48% (8 lượt)
90
   0.37% (2 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   0.93% (5 lượt)
95
   0.19% (1 lượt)
96
   1.30% (7 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   0.37% (2 lượt)
99
   0.93% (5 lượt)

Thống kê - Xổ số Gia Lai đến Ngày 04/12/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

39 2 Ngày - 3 lần
45 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

35     29 lần
55     22 lần
95     21 lần
16     17 lần
68     17 lần
93     17 lần
66     16 lần
18     13 lần
49     13 lần
54     13 lần
30     12 lần
90     12 lần
03     11 lần
28     11 lần
43     11 lần
20     10 lần
26     10 lần
38     10 lần
40     10 lần
52     9 lần
72     9 lần
78     9 lần
99     9 lần
12     8 lần
14     8 lần
70     8 lần
73     8 lần
91     8 lần
92     8 lần
01     7 lần
07     7 lần
67     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

39 4 Lần Không tăng
86 4 Lần Không tăng
21 3 Lần Tăng 1
25 3 Lần Không tăng
31 3 Lần Tăng 2
41 3 Lần Không tăng
69 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

39 6 Lần Tăng 1
21 5 Lần Tăng 1
27 5 Lần Giảm 1
31 5 Lần Tăng 2
32 5 Lần Không tăng
81 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

31 12 Lần Tăng 2
76 12 Lần Không tăng
77 12 Lần Tăng 1
39 10 Lần Tăng 1
57 10 Lần Không tăng
81 10 Lần Không tăng
14 9 Lần Không tăng
22 9 Lần Không tăng
64 9 Lần Tăng 1
71 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Gia Lai TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 5 Lần 0
7 Lần 1
1 12 Lần 4
11 Lần 1
2 10 Lần 3
15 Lần 8
3 6 Lần 0
10 Lần 0
4 11 Lần 3
8 Lần 1
5 9 Lần 1
9 Lần 1
6 10 Lần 1
5 Lần 0
7 10 Lần 2
15 Lần 6
8 3 Lần 0
3 Lần 0
9 14 Lần 4

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc