In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Trị (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   1.30% (7 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   0.74% (4 lượt)
04
   1.85% (10 lượt)
05
   1.48% (8 lượt)
06
   1.30% (7 lượt)
07
   1.67% (9 lượt)
08
   0.37% (2 lượt)
09
   0.56% (3 lượt)
10
   1.30% (7 lượt)
11
   0.19% (1 lượt)
12
   1.67% (9 lượt)
13
   0.93% (5 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   1.67% (9 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   1.85% (10 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   1.48% (8 lượt)
23
   1.30% (7 lượt)
24
   1.85% (10 lượt)
25
   1.67% (9 lượt)
26
   1.48% (8 lượt)
27
   0.74% (4 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   1.67% (9 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   0.74% (4 lượt)
32
   0.37% (2 lượt)
33
   0.93% (5 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   1.48% (8 lượt)
38
   0.93% (5 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   1.30% (7 lượt)
41
   0.56% (3 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   0.56% (3 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   0.56% (3 lượt)
47
   0.74% (4 lượt)
48
   0.74% (4 lượt)
49
   1.11% (6 lượt)
50
   0.93% (5 lượt)
51
   0.93% (5 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.48% (8 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   0.74% (4 lượt)
56
   0.56% (3 lượt)
57
   1.67% (9 lượt)
58
   1.85% (10 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   0.74% (4 lượt)
62
   0.19% (1 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   1.67% (9 lượt)
66
   1.11% (6 lượt)
67
   0.56% (3 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   1.48% (8 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   1.67% (9 lượt)
75
   0.56% (3 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   0.56% (3 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   0.74% (4 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   2.59% (14 lượt)
83
   0.37% (2 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   0.37% (2 lượt)
86
   0.56% (3 lượt)
87
   0.74% (4 lượt)
88
   0.93% (5 lượt)
89
   1.11% (6 lượt)
90
   1.48% (8 lượt)
91
   0.93% (5 lượt)
92
   1.30% (7 lượt)
93
   0.74% (4 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   1.11% (6 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến Ngày 23/09/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

40 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

95     32 lần
08     22 lần
32     22 lần
47     20 lần
56     20 lần
64     17 lần
62     16 lần
02     14 lần
09     13 lần
11     12 lần
15     12 lần
88     12 lần
30     11 lần
60     11 lần
63     11 lần
85     11 lần
96     11 lần
46     10 lần
61     10 lần
80     10 lần
06     8 lần
70     8 lần
71     8 lần
77     8 lần
23     7 lần
33     7 lần
54     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

20 4 Lần Không tăng
57 4 Lần Tăng 1
10 3 Lần Tăng 2
27 3 Lần Tăng 1
65 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Không tăng
92 3 Lần Tăng 1
99 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

20 5 Lần Không tăng
29 5 Lần Tăng 1
58 5 Lần Không tăng
82 5 Lần Giảm 2
89 5 Lần Không tăng
92 5 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

82 14 Lần Không tăng
04 10 Lần Giảm 1
20 10 Lần Không tăng
24 10 Lần Không tăng
58 10 Lần Không tăng
07 9 Lần Không tăng
12 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Giảm 1
25 9 Lần Không tăng
29 9 Lần Tăng 1
57 9 Lần Tăng 1
65 9 Lần Giảm 1
74 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
4 Lần 1
0 10 Lần 1
9 Lần 3
1 9 Lần 3
16 Lần 5
2 10 Lần 2
7 Lần 3
3 8 Lần 0
10 Lần 2
4 12 Lần 5
9 Lần 1
5 6 Lần 1
6 Lần 0
6 8 Lần 3
8 Lần 1
7 9 Lần 1
10 Lần 2
8 7 Lần 2
11 Lần 2
9 11 Lần 0

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc