In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   0.93% (5 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   1.11% (6 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   1.48% (8 lượt)
06
   0.19% (1 lượt)
07
   0.74% (4 lượt)
08
   1.48% (8 lượt)
09
   1.30% (7 lượt)
10
   1.48% (8 lượt)
11
   0.56% (3 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   0.56% (3 lượt)
14
   1.67% (9 lượt)
15
   1.48% (8 lượt)
16
   0.93% (5 lượt)
17
   1.11% (6 lượt)
18
   1.48% (8 lượt)
19
   1.11% (6 lượt)
20
   1.67% (9 lượt)
21
   1.48% (8 lượt)
22
   0.56% (3 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   0.56% (3 lượt)
26
   0.56% (3 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   1.85% (10 lượt)
29
   0.74% (4 lượt)
30
   0.93% (5 lượt)
31
   0.56% (3 lượt)
32
   0.19% (1 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   1.11% (6 lượt)
35
   0.56% (3 lượt)
36
   1.48% (8 lượt)
37
   0.56% (3 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   1.11% (6 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   2.04% (11 lượt)
42
   0.74% (4 lượt)
43
   1.30% (7 lượt)
44
   1.30% (7 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   1.85% (10 lượt)
47
   1.11% (6 lượt)
48
   1.48% (8 lượt)
49
   0.56% (3 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.93% (5 lượt)
53
   1.11% (6 lượt)
54
   2.22% (12 lượt)
55
   1.30% (7 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   1.30% (7 lượt)
58
   1.11% (6 lượt)
59
   1.30% (7 lượt)
60
   0.93% (5 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   1.48% (8 lượt)
65
   0.37% (2 lượt)
66
   0.93% (5 lượt)
67
   0.56% (3 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   0.56% (3 lượt)
70
   1.11% (6 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.56% (3 lượt)
74
   1.30% (7 lượt)
75
   0.56% (3 lượt)
76
   0.56% (3 lượt)
77
   1.48% (8 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   1.85% (10 lượt)
80
   0.56% (3 lượt)
81
   0.74% (4 lượt)
82
   1.11% (6 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   0.37% (2 lượt)
85
   1.48% (8 lượt)
86
   1.48% (8 lượt)
87
   1.11% (6 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   1.11% (6 lượt)
90
   1.11% (6 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   1.85% (10 lượt)
95
   0.74% (4 lượt)
96
   0.37% (2 lượt)
97
   1.85% (10 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   0.74% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 16/09/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

94 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
47 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

32     29 lần
06     24 lần
49     20 lần
98     20 lần
76     19 lần
73     18 lần
83     16 lần
37     14 lần
58     14 lần
96     13 lần
12     12 lần
23     12 lần
07     11 lần
22     11 lần
81     11 lần
51     10 lần
99     10 lần
52     9 lần
29     8 lần
53     8 lần
85     8 lần
95     8 lần
59     7 lần
64     7 lần
71     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

05 3 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
70 3 Lần Tăng 1
87 3 Lần Không tăng
94 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

41 5 Lần Giảm 1
03 4 Lần Không tăng
14 4 Lần Không tăng
47 4 Lần Tăng 1
54 4 Lần Tăng 1
79 4 Lần Tăng 1
94 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

54 12 Lần Tăng 1
41 11 Lần Không tăng
28 10 Lần Không tăng
46 10 Lần Không tăng
79 10 Lần Tăng 1
94 10 Lần Tăng 1
97 10 Lần Giảm 1
14 9 Lần Không tăng
20 9 Lần Giảm 1
05 8 Lần Không tăng
08 8 Lần Không tăng
10 8 Lần Giảm 1
15 8 Lần Không tăng
18 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
36 8 Lần Không tăng
48 8 Lần Không tăng
64 8 Lần Không tăng
77 8 Lần Giảm 1
85 8 Lần Không tăng
86 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
9 Lần 3
0 10 Lần 0
8 Lần 1
1 8 Lần 4
8 Lần 0
2 6 Lần 1
8 Lần 1
3 5 Lần 2
13 Lần 5
4 10 Lần 1
6 Lần 3
5 10 Lần 0
10 Lần 2
6 9 Lần 0
12 Lần 1
7 14 Lần 4
8 Lần 2
8 10 Lần 4
8 Lần 2
9 8 Lần 4

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc