In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.11% (6 lượt)
03
   1.30% (7 lượt)
04
   1.30% (7 lượt)
05
   0.93% (5 lượt)
06
   0.56% (3 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   1.48% (8 lượt)
09
   1.67% (9 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   1.30% (7 lượt)
12
   0.74% (4 lượt)
13
   1.11% (6 lượt)
14
   1.30% (7 lượt)
15
   0.56% (3 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   0.74% (4 lượt)
19
   0.93% (5 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   0.93% (5 lượt)
25
   0.74% (4 lượt)
26
   1.48% (8 lượt)
27
   0.19% (1 lượt)
28
   0.37% (2 lượt)
29
   1.48% (8 lượt)
30
   0.56% (3 lượt)
31
   1.30% (7 lượt)
32
   1.11% (6 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   1.11% (6 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.85% (10 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   1.30% (7 lượt)
41
   0.74% (4 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   1.67% (9 lượt)
44
   0.37% (2 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   1.30% (7 lượt)
47
   0.93% (5 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   1.11% (6 lượt)
50
   1.67% (9 lượt)
51
   1.30% (7 lượt)
52
   1.48% (8 lượt)
53
   0.74% (4 lượt)
54
   1.85% (10 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.19% (1 lượt)
57
   0.56% (3 lượt)
58
   1.30% (7 lượt)
59
   0.93% (5 lượt)
60
   1.30% (7 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   0.74% (4 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   0.93% (5 lượt)
66
   1.11% (6 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   0.74% (4 lượt)
69
   0.37% (2 lượt)
70
   0.56% (3 lượt)
71
   0.74% (4 lượt)
72
   1.85% (10 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   0.93% (5 lượt)
75
   0.93% (5 lượt)
76
   1.67% (9 lượt)
77
   1.30% (7 lượt)
78
   0.74% (4 lượt)
79
   0.93% (5 lượt)
80
   1.30% (7 lượt)
81
   0.37% (2 lượt)
82
   0.37% (2 lượt)
83
   0.19% (1 lượt)
84
   1.11% (6 lượt)
85
   0.93% (5 lượt)
86
   0.37% (2 lượt)
87
   1.85% (10 lượt)
88
   1.67% (9 lượt)
89
   1.30% (7 lượt)
90
   1.85% (10 lượt)
91
   1.30% (7 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   0.37% (2 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   0.56% (3 lượt)
96
   1.48% (8 lượt)
97
   1.30% (7 lượt)
98
   0.56% (3 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 22/06/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

62 3 Ngày - 3 lần
48 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

21     35 lần
30     24 lần
06     21 lần
69     21 lần
23     20 lần
78     19 lần
93     18 lần
95     15 lần
14     14 lần
25     14 lần
98     12 lần
12     11 lần
56     11 lần
74     11 lần
85     10 lần
27     9 lần
01     8 lần
19     8 lần
82     8 lần
02     7 lần
18     7 lần
55     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

62 4 Lần Tăng 1
08 3 Lần Không tăng
43 3 Lần Tăng 2
77 3 Lần Không tăng
13 2 Lần Không tăng
31 2 Lần Tăng 1
33 2 Lần Không tăng
40 2 Lần Tăng 1
41 2 Lần Không tăng
48 2 Lần Tăng 1
49 2 Lần Giảm 1
61 2 Lần Không tăng
67 2 Lần Không tăng
71 2 Lần Không tăng
72 2 Lần Không tăng
73 2 Lần Không tăng
75 2 Lần Không tăng
91 2 Lần Tăng 1
94 2 Lần Tăng 1
99 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

08 5 Lần Tăng 1
43 5 Lần Tăng 2
09 4 Lần Giảm 2
24 4 Lần Không tăng
26 4 Lần Tăng 1
29 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Tăng 1
49 4 Lần Không tăng
62 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

38 10 Lần Không tăng
54 10 Lần Không tăng
72 10 Lần Không tăng
87 10 Lần Không tăng
90 10 Lần Không tăng
09 9 Lần Giảm 1
43 9 Lần Tăng 1
50 9 Lần Không tăng
76 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Giảm 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 4
0 9 Lần 3
6 Lần 1
1 10 Lần 2
6 Lần 2
2 10 Lần 1
11 Lần 5
3 13 Lần 3
15 Lần 4
4 8 Lần 0
8 Lần 2
5 6 Lần 1
9 Lần 3
6 8 Lần 2
14 Lần 1
7 9 Lần 2
5 Lần 2
8 7 Lần 1
8 Lần 0
9 10 Lần 3

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc