In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đắk Lắk

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đắk Lắk (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   0.74% (4 lượt)
03
   0.19% (1 lượt)
04
   0.74% (4 lượt)
05
   2.78% (15 lượt)
06
   0.56% (3 lượt)
07
   0.74% (4 lượt)
08
   0.37% (2 lượt)
09
   1.48% (8 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   0.56% (3 lượt)
13
   0.37% (2 lượt)
14
   0.56% (3 lượt)
15
   0.74% (4 lượt)
16
   0.74% (4 lượt)
17
   0.93% (5 lượt)
18
   1.48% (8 lượt)
19
   0.19% (1 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.48% (8 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   1.11% (6 lượt)
24
   1.30% (7 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   1.30% (7 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   0.74% (4 lượt)
31
   0.56% (3 lượt)
32
   0.37% (2 lượt)
33
   0.74% (4 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   1.67% (9 lượt)
36
   0.37% (2 lượt)
37
   1.85% (10 lượt)
38
   0.56% (3 lượt)
39
   2.04% (11 lượt)
40
   1.11% (6 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   1.85% (10 lượt)
44
   0.74% (4 lượt)
45
   1.30% (7 lượt)
46
   1.48% (8 lượt)
47
   1.11% (6 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   0.37% (2 lượt)
52
   1.48% (8 lượt)
53
   0.74% (4 lượt)
54
   0.56% (3 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.93% (5 lượt)
57
   1.30% (7 lượt)
58
   1.48% (8 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   1.48% (8 lượt)
61
   0.74% (4 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   0.56% (3 lượt)
65
   1.67% (9 lượt)
66
   0.37% (2 lượt)
67
   0.37% (2 lượt)
68
   1.11% (6 lượt)
69
   1.11% (6 lượt)
70
   1.30% (7 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   1.48% (8 lượt)
73
   1.48% (8 lượt)
74
   0.56% (3 lượt)
75
   0.93% (5 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   0.93% (5 lượt)
78
   2.22% (12 lượt)
79
   0.56% (3 lượt)
80
   1.30% (7 lượt)
81
   0.56% (3 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   1.11% (6 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   1.48% (8 lượt)
86
   0.74% (4 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.30% (7 lượt)
89
   1.85% (10 lượt)
90
   0.56% (3 lượt)
91
   1.48% (8 lượt)
92
   2.78% (15 lượt)
93
   0.56% (3 lượt)
94
   1.30% (7 lượt)
95
   1.30% (7 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   1.11% (6 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   0.19% (1 lượt)

Thống kê - Xổ số Đắk Lắk đến Ngày 24/11/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

43 2 Ngày - 2 lần
49 2 Ngày - 2 lần
71 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

22     22 lần
63     20 lần
33     18 lần
56     17 lần
74     16 lần
81     15 lần
90     15 lần
03     13 lần
48     13 lần
66     13 lần
44     12 lần
54     12 lần
76     12 lần
36     11 lần
07     10 lần
11     10 lần
06     9 lần
12     9 lần
94     9 lần
08     8 lần
17     8 lần
19     8 lần
27     8 lần
41     8 lần
89     8 lần
01     7 lần
15     7 lần
26     7 lần
50     7 lần
51     7 lần
61     7 lần
84     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

43 5 Lần Tăng 1
46 4 Lần Tăng 1
88 4 Lần Tăng 1
92 4 Lần Tăng 1
05 3 Lần Không tăng
09 3 Lần Tăng 1
18 3 Lần Không tăng
25 3 Lần Không tăng
60 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

92 8 Lần Tăng 1
43 6 Lần Tăng 1
05 5 Lần Giảm 1
35 5 Lần Không tăng
09 4 Lần Không tăng
20 4 Lần Tăng 1
39 4 Lần Không tăng
46 4 Lần Tăng 1
57 4 Lần Không tăng
58 4 Lần Không tăng
80 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1
95 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

05 15 Lần Giảm 1
92 15 Lần Tăng 1
78 12 Lần Không tăng
39 11 Lần Không tăng
37 10 Lần Không tăng
43 10 Lần Tăng 1
89 10 Lần Không tăng
35 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Không tăng
09 8 Lần Tăng 1
18 8 Lần Không tăng
21 8 Lần Không tăng
46 8 Lần Tăng 1
52 8 Lần Không tăng
58 8 Lần Không tăng
60 8 Lần Tăng 1
72 8 Lần Không tăng
73 8 Lần Tăng 2
85 8 Lần Không tăng
91 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đắk Lắk TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 2
0 10 Lần 2
5 Lần 1
1 4 Lần 1
11 Lần 5
2 12 Lần 4
9 Lần 3
3 13 Lần 6
10 Lần 1
4 5 Lần 3
6 Lần 0
5 13 Lần 1
7 Lần 1
6 6 Lần 1
11 Lần 4
7 6 Lần 2
11 Lần 3
8 10 Lần 1
10 Lần 0
9 11 Lần 3

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc