In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Lạt

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Đà Lạt (đặc biệt)

00
   0.56% (3 lượt)
01
   0.74% (4 lượt)
02
   1.85% (10 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   0.56% (3 lượt)
06
   1.30% (7 lượt)
07
   1.48% (8 lượt)
08
   0.56% (3 lượt)
09
   1.30% (7 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   0.56% (3 lượt)
12
   1.30% (7 lượt)
13
   1.67% (9 lượt)
14
   0.74% (4 lượt)
15
   1.11% (6 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   0.56% (3 lượt)
19
   0.74% (4 lượt)
20
   1.30% (7 lượt)
21
   1.67% (9 lượt)
22
   1.11% (6 lượt)
23
   1.30% (7 lượt)
24
   0.74% (4 lượt)
25
   1.11% (6 lượt)
26
   0.56% (3 lượt)
27
   0.37% (2 lượt)
28
   0.74% (4 lượt)
29
   0.74% (4 lượt)
30
   1.85% (10 lượt)
31
   0.93% (5 lượt)
32
   1.85% (10 lượt)
33
   1.30% (7 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   0.74% (4 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   1.30% (7 lượt)
38
   0.19% (1 lượt)
39
   1.67% (9 lượt)
40
   1.11% (6 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   0.56% (3 lượt)
43
   0.93% (5 lượt)
44
   1.11% (6 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   0.37% (2 lượt)
47
   0.93% (5 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.74% (4 lượt)
51
   1.30% (7 lượt)
52
   1.30% (7 lượt)
53
   0.56% (3 lượt)
54
   1.85% (10 lượt)
55
   1.11% (6 lượt)
56
   0.74% (4 lượt)
57
   0.74% (4 lượt)
58
   1.67% (9 lượt)
59
   0.56% (3 lượt)
60
   1.30% (7 lượt)
61
   0.37% (2 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   1.30% (7 lượt)
64
   0.74% (4 lượt)
65
   1.48% (8 lượt)
66
   0.56% (3 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   1.11% (6 lượt)
69
   1.67% (9 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   0.56% (3 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   1.48% (8 lượt)
76
   0.93% (5 lượt)
77
   0.56% (3 lượt)
78
   1.11% (6 lượt)
79
   1.30% (7 lượt)
80
   1.11% (6 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   0.93% (5 lượt)
83
   0.74% (4 lượt)
84
   0.74% (4 lượt)
85
   1.85% (10 lượt)
86
   2.04% (11 lượt)
87
   0.74% (4 lượt)
88
   1.48% (8 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.93% (5 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   0.93% (5 lượt)
94
   1.30% (7 lượt)
95
   0.93% (5 lượt)
96
   1.11% (6 lượt)
97
   1.11% (6 lượt)
98
   0.56% (3 lượt)
99
   0.56% (3 lượt)

Thống kê - Xổ số Đà Lạt đến Ngày 25/10/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

37 2 Ngày - 3 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

75     31 lần
38     29 lần
46     26 lần
98     19 lần
34     17 lần
89     16 lần
16     15 lần
35     14 lần
27     13 lần
91     13 lần
00     12 lần
41     12 lần
42     12 lần
90     11 lần
01     9 lần
11     9 lần
14     9 lần
56     9 lần
82     9 lần
05     8 lần
09     8 lần
19     8 lần
45     8 lần
49     8 lần
99     8 lần
53     7 lần
61     7 lần
62     7 lần
73     7 lần
87     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

13 5 Lần Tăng 1
54 4 Lần Giảm 1
63 4 Lần Không tăng
88 4 Lần Tăng 1
37 3 Lần Không tăng
47 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 7 Lần Tăng 1
54 6 Lần Không tăng
37 5 Lần Tăng 1
47 5 Lần Không tăng
58 5 Lần Giảm 1
65 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

86 11 Lần Không tăng
02 10 Lần Không tăng
30 10 Lần Không tăng
32 10 Lần Không tăng
54 10 Lần Giảm 1
85 10 Lần Tăng 1
13 9 Lần Tăng 1
21 9 Lần Giảm 1
39 9 Lần Tăng 1
58 9 Lần Giảm 1
69 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Lạt TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
7 Lần 0
0 6 Lần 1
8 Lần 2
1 3 Lần 1
8 Lần 2
2 10 Lần 4
12 Lần 5
3 13 Lần 1
5 Lần 1
4 9 Lần 0
13 Lần 2
5 10 Lần 2
14 Lần 3
6 7 Lần 1
7 Lần 3
7 16 Lần 5
12 Lần 3
8 11 Lần 4
4 Lần 1
9 5 Lần 3

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc