In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Tiền Giang

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Tiền Giang (đặc biệt)

00
   0.74% (4 lượt)
01
   0.37% (2 lượt)
02
   1.30% (7 lượt)
03
   0.93% (5 lượt)
04
   0.93% (5 lượt)
05
   0.37% (2 lượt)
06
   0.37% (2 lượt)
07
   0.93% (5 lượt)
08
   0.37% (2 lượt)
09
   2.04% (11 lượt)
10
   0.93% (5 lượt)
11
   1.30% (7 lượt)
12
   0.93% (5 lượt)
13
   1.67% (9 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   0.93% (5 lượt)
16
   0.74% (4 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   1.67% (9 lượt)
19
   2.04% (11 lượt)
20
   0.56% (3 lượt)
21
   1.67% (9 lượt)
22
   1.48% (8 lượt)
23
   0.56% (3 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   0.37% (2 lượt)
26
   2.04% (11 lượt)
27
   0.56% (3 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   0.74% (4 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   0.93% (5 lượt)
33
   1.11% (6 lượt)
34
   1.11% (6 lượt)
35
   1.67% (9 lượt)
36
   0.74% (4 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.11% (6 lượt)
39
   1.30% (7 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   1.30% (7 lượt)
42
   0.56% (3 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   1.11% (6 lượt)
45
   1.30% (7 lượt)
46
   0.93% (5 lượt)
47
   0.37% (2 lượt)
48
   0.56% (3 lượt)
49
   1.67% (9 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   0.37% (2 lượt)
53
   0.74% (4 lượt)
54
   2.04% (11 lượt)
55
   0.19% (1 lượt)
56
   1.48% (8 lượt)
57
   1.48% (8 lượt)
58
   0.93% (5 lượt)
59
   1.11% (6 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   1.30% (7 lượt)
62
   1.11% (6 lượt)
63
   0.56% (3 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   1.67% (9 lượt)
66
   0.74% (4 lượt)
67
   0.74% (4 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   0.37% (2 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   2.04% (11 lượt)
72
   0.74% (4 lượt)
73
   0.56% (3 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   1.67% (9 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   1.30% (7 lượt)
78
   1.11% (6 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   0.93% (5 lượt)
82
   0.74% (4 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   0.56% (3 lượt)
85
   1.67% (9 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   1.30% (7 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   1.30% (7 lượt)
91
   1.48% (8 lượt)
92
   0.19% (1 lượt)
93
   0.19% (1 lượt)
94
   0.93% (5 lượt)
95
   0.56% (3 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   2.04% (11 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   1.11% (6 lượt)

Thống kê - Xổ số Tiền Giang đến Ngày 09/08/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

19 2 Ngày - 2 lần
75 2 Ngày - 2 lần
91 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

30     39 lần
92     22 lần
25     19 lần
08     18 lần
55     18 lần
31     16 lần
48     15 lần
52     15 lần
06     13 lần
58     13 lần
32     11 lần
68     11 lần
84     11 lần
17     10 lần
35     10 lần
49     9 lần
56     9 lần
59     9 lần
93     9 lần
22     8 lần
23     8 lần
28     8 lần
77     8 lần
80     8 lần
95     8 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

65 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Tăng 1
02 3 Lần Tăng 2
24 3 Lần Không tăng
26 3 Lần Không tăng
44 3 Lần Tăng 1
61 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Tăng 2
91 3 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

13 5 Lần Không tăng
19 5 Lần Tăng 1
26 5 Lần Không tăng
09 4 Lần Giảm 2
24 4 Lần Không tăng
65 4 Lần Không tăng
75 4 Lần Không tăng
79 4 Lần Tăng 1
85 4 Lần Tăng 2
91 4 Lần Tăng 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

09 11 Lần Không tăng
19 11 Lần Tăng 1
26 11 Lần Không tăng
54 11 Lần Tăng 1
71 11 Lần Không tăng
97 11 Lần Không tăng
13 9 Lần Không tăng
18 9 Lần Giảm 1
21 9 Lần Không tăng
35 9 Lần Không tăng
49 9 Lần Không tăng
65 9 Lần Không tăng
75 9 Lần Tăng 1
85 9 Lần Tăng 2

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Tiền Giang TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
10 Lần 1
0 8 Lần 3
10 Lần 2
1 14 Lần 5
9 Lần 0
2 9 Lần 4
6 Lần 3
3 7 Lần 0
9 Lần 2
4 11 Lần 1
5 Lần 3
5 11 Lần 4
14 Lần 0
6 10 Lần 0
10 Lần 3
7 6 Lần 2
10 Lần 3
8 5 Lần 1
7 Lần 1
9 9 Lần 2

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc