In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Dương

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương (đặc biệt)

00
   0.19% (1 lượt)
01
   1.48% (8 lượt)
02
   0.93% (5 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   1.11% (6 lượt)
06
   1.67% (9 lượt)
07
   1.85% (10 lượt)
08
   1.85% (10 lượt)
09
   1.30% (7 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   1.48% (8 lượt)
12
   0.74% (4 lượt)
13
   0.37% (2 lượt)
14
   0.56% (3 lượt)
15
   1.11% (6 lượt)
16
   1.30% (7 lượt)
17
   0.74% (4 lượt)
18
   0.93% (5 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   0.74% (4 lượt)
21
   0.93% (5 lượt)
22
   1.30% (7 lượt)
23
   1.48% (8 lượt)
24
   1.30% (7 lượt)
25
   0.74% (4 lượt)
26
   1.11% (6 lượt)
27
   1.11% (6 lượt)
28
   1.30% (7 lượt)
29
   0.74% (4 lượt)
30
   1.48% (8 lượt)
31
   0.56% (3 lượt)
32
   1.30% (7 lượt)
33
   1.30% (7 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   0.93% (5 lượt)
36
   0.93% (5 lượt)
37
   1.30% (7 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   1.11% (6 lượt)
40
   0.74% (4 lượt)
41
   1.11% (6 lượt)
42
   1.11% (6 lượt)
43
   1.30% (7 lượt)
44
   0.37% (2 lượt)
45
   0.93% (5 lượt)
46
   1.30% (7 lượt)
47
   1.67% (9 lượt)
48
   0.74% (4 lượt)
49
   1.30% (7 lượt)
50
   0.37% (2 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   1.48% (8 lượt)
53
   1.30% (7 lượt)
54
   0.74% (4 lượt)
55
   1.30% (7 lượt)
56
   0.74% (4 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.19% (1 lượt)
59
   0.37% (2 lượt)
60
   1.85% (10 lượt)
61
   2.04% (11 lượt)
62
   1.30% (7 lượt)
63
   0.37% (2 lượt)
64
   1.30% (7 lượt)
65
   0.74% (4 lượt)
66
   0.19% (1 lượt)
67
   1.30% (7 lượt)
68
   0.37% (2 lượt)
69
   1.85% (10 lượt)
70
   0.93% (5 lượt)
71
   1.11% (6 lượt)
72
   0.56% (3 lượt)
73
   0.93% (5 lượt)
74
   0.93% (5 lượt)
75
   0.74% (4 lượt)
76
   0.56% (3 lượt)
77
   1.11% (6 lượt)
78
   0.93% (5 lượt)
79
   1.48% (8 lượt)
80
   0.74% (4 lượt)
81
   0.74% (4 lượt)
82
   1.11% (6 lượt)
83
   0.93% (5 lượt)
84
   0.56% (3 lượt)
85
   1.11% (6 lượt)
86
   0.93% (5 lượt)
87
   1.48% (8 lượt)
88
   0.56% (3 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.37% (2 lượt)
91
   0.74% (4 lượt)
92
   0.93% (5 lượt)
93
   1.85% (10 lượt)
94
   0.56% (3 lượt)
95
   1.11% (6 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   0.56% (3 lượt)
98
   0.93% (5 lượt)
99
   1.67% (9 lượt)

Thống kê - Xổ số Bình Dương đến Ngày 02/07/2021

Các cặp số ra liên tiếp :

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

58     28 lần
81     25 lần
72     17 lần
45     16 lần
68     16 lần
26     13 lần
80     13 lần
14     12 lần
63     12 lần
84     12 lần
90     12 lần
13     11 lần
59     11 lần
39     10 lần
46     10 lần
12     9 lần
96     9 lần
05     8 lần
24     8 lần
29     8 lần
56     8 lần
25     7 lần
28     7 lần
50     7 lần
77     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

06 4 Lần Không tăng
42 4 Lần Không tăng
87 4 Lần Tăng 3
03 3 Lần Không tăng
61 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

87 6 Lần Tăng 3
03 5 Lần Không tăng
06 5 Lần Không tăng
95 5 Lần Không tăng
09 4 Lần Giảm 1
33 4 Lần Không tăng
37 4 Lần Giảm 1
42 4 Lần Không tăng
43 4 Lần Không tăng
61 4 Lần Không tăng
69 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

61 11 Lần Không tăng
07 10 Lần Giảm 1
08 10 Lần Không tăng
60 10 Lần Tăng 1
69 10 Lần Không tăng
93 10 Lần Tăng 1
06 9 Lần Giảm 1
47 9 Lần Không tăng
99 9 Lần Không tăng
01 8 Lần Không tăng
03 8 Lần Không tăng
11 8 Lần Tăng 1
23 8 Lần Tăng 1
30 8 Lần Tăng 1
52 8 Lần Không tăng
79 8 Lần Không tăng
87 8 Lần Tăng 3

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Dương TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
14 Lần 1
0 9 Lần 5
9 Lần 4
1 10 Lần 2
6 Lần 5
2 6 Lần 2
9 Lần 1
3 9 Lần 1
11 Lần 2
4 8 Lần 1
3 Lần 1
5 6 Lần 2
13 Lần 4
6 9 Lần 1
9 Lần 2
7 14 Lần 4
7 Lần 1
8 7 Lần 3
9 Lần 1
9 12 Lần 5

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc