In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)

00
   0.93% (5 lượt)
01
   1.11% (6 lượt)
02
   1.48% (8 lượt)
03
   1.48% (8 lượt)
04
   0.37% (2 lượt)
05
   0.93% (5 lượt)
06
   0.37% (2 lượt)
07
   1.85% (10 lượt)
08
   0.93% (5 lượt)
09
   0.93% (5 lượt)
10
   0.56% (3 lượt)
11
   0.19% (1 lượt)
12
   0.93% (5 lượt)
13
   0.56% (3 lượt)
14
   0.93% (5 lượt)
15
   1.11% (6 lượt)
16
   1.48% (8 lượt)
17
   0.37% (2 lượt)
18
   0.37% (2 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   1.11% (6 lượt)
21
   0.74% (4 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   0.93% (5 lượt)
24
   1.30% (7 lượt)
25
   0.93% (5 lượt)
26
   1.30% (7 lượt)
27
   1.30% (7 lượt)
28
   1.67% (9 lượt)
29
   1.11% (6 lượt)
30
   1.30% (7 lượt)
31
   1.30% (7 lượt)
32
   2.22% (12 lượt)
33
   0.56% (3 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   0.37% (2 lượt)
36
   1.11% (6 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   1.48% (8 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.56% (3 lượt)
42
   2.04% (11 lượt)
43
   0.93% (5 lượt)
44
   0.74% (4 lượt)
45
   0.56% (3 lượt)
46
   0.93% (5 lượt)
47
   0.19% (1 lượt)
48
   0.93% (5 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   1.11% (6 lượt)
51
   1.11% (6 lượt)
52
   1.30% (7 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   0.37% (2 lượt)
55
   0.56% (3 lượt)
56
   0.74% (4 lượt)
57
   1.11% (6 lượt)
58
   1.11% (6 lượt)
59
   0.74% (4 lượt)
60
   0.74% (4 lượt)
61
   0.74% (4 lượt)
62
   0.93% (5 lượt)
63
   1.30% (7 lượt)
64
   1.11% (6 lượt)
65
   1.11% (6 lượt)
66
   1.67% (9 lượt)
67
   0.93% (5 lượt)
68
   1.11% (6 lượt)
69
   1.11% (6 lượt)
70
   1.30% (7 lượt)
71
   1.30% (7 lượt)
72
   1.30% (7 lượt)
73
   0.74% (4 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   1.11% (6 lượt)
76
   0.37% (2 lượt)
77
   0.74% (4 lượt)
78
   1.30% (7 lượt)
79
   0.56% (3 lượt)
80
   1.85% (10 lượt)
81
   0.19% (1 lượt)
82
   1.30% (7 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   0.93% (5 lượt)
85
   2.04% (11 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.85% (10 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.93% (5 lượt)
91
   1.30% (7 lượt)
92
   0.74% (4 lượt)
93
   1.48% (8 lượt)
94
   0.93% (5 lượt)
95
   0.56% (3 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   1.11% (6 lượt)
98
   2.22% (12 lượt)
99
   0.74% (4 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 24/01/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

98 4 Ngày - 5 lần
04 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81     22 lần
47     21 lần
73     18 lần
17     17 lần
21     17 lần
37     17 lần
59     17 lần
18     15 lần
99     15 lần
12     14 lần
79     14 lần
92     14 lần
10     13 lần
35     11 lần
55     11 lần
84     11 lần
20     10 lần
61     10 lần
05     9 lần
62     9 lần
95     9 lần
08     8 lần
25     8 lần
45     8 lần
49     8 lần
11     7 lần
40     7 lần
71     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

98 5 Lần Không tăng
27 4 Lần Không tăng
42 3 Lần Không tăng
66 3 Lần Tăng 1
00 2 Lần Không tăng
01 2 Lần Không tăng
03 2 Lần Giảm 1
04 2 Lần Tăng 1
13 2 Lần Giảm 1
16 2 Lần Tăng 1
24 2 Lần Không tăng
39 2 Lần Giảm 1
51 2 Lần Tăng 1
63 2 Lần Không tăng
77 2 Lần Không tăng
78 2 Lần Không tăng
80 2 Lần Không tăng
85 2 Lần Giảm 1
86 2 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

98 7 Lần Tăng 1
27 6 Lần Không tăng
42 6 Lần Tăng 1
28 5 Lần Không tăng
85 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 12 Lần Tăng 1
98 12 Lần Tăng 1
42 11 Lần Tăng 1
85 11 Lần Không tăng
07 10 Lần Không tăng
80 10 Lần Không tăng
88 10 Lần Không tăng
28 9 Lần Không tăng
66 9 Lần Tăng 1
02 8 Lần Giảm 1
03 8 Lần Không tăng
16 8 Lần Không tăng
39 8 Lần Không tăng
93 8 Lần Tăng 1

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
12 Lần 4
0 10 Lần 3
9 Lần 5
1 7 Lần 2
7 Lần 2
2 10 Lần 4
8 Lần 4
3 15 Lần 5
9 Lần 3
4 11 Lần 4
7 Lần 0
5 6 Lần 1
7 Lần 2
6 9 Lần 1
7 Lần 2
7 5 Lần 5
11 Lần 2
8 11 Lần 2
13 Lần 6
9 6 Lần 1

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc