In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Vĩnh Long

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Vĩnh Long (đặc biệt)

00
   1.11% (6 lượt)
01
   0.93% (5 lượt)
02
   1.48% (8 lượt)
03
   0.74% (4 lượt)
04
   0.74% (4 lượt)
05
   1.48% (8 lượt)
06
   0.74% (4 lượt)
07
   1.85% (10 lượt)
08
   1.67% (9 lượt)
09
   1.48% (8 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.56% (3 lượt)
12
   0.93% (5 lượt)
13
   0.56% (3 lượt)
14
   1.48% (8 lượt)
15
   0.37% (2 lượt)
16
   1.30% (7 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   1.48% (8 lượt)
19
   0.19% (1 lượt)
20
   1.48% (8 lượt)
21
   1.85% (10 lượt)
22
   0.74% (4 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   1.11% (6 lượt)
25
   1.48% (8 lượt)
26
   1.30% (7 lượt)
27
   0.56% (3 lượt)
28
   0.93% (5 lượt)
29
   1.30% (7 lượt)
30
   0.56% (3 lượt)
31
   0.93% (5 lượt)
32
   2.41% (13 lượt)
33
   0.74% (4 lượt)
34
   0.74% (4 lượt)
35
   0.37% (2 lượt)
36
   1.85% (10 lượt)
37
   0.74% (4 lượt)
38
   0.74% (4 lượt)
39
   0.74% (4 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   0.56% (3 lượt)
45
   0.74% (4 lượt)
46
   1.85% (10 lượt)
47
   0.74% (4 lượt)
48
   0.74% (4 lượt)
49
   0.74% (4 lượt)
50
   0.56% (3 lượt)
51
   0.74% (4 lượt)
52
   1.11% (6 lượt)
53
   0.93% (5 lượt)
54
   0.19% (1 lượt)
55
   0.93% (5 lượt)
56
   0.74% (4 lượt)
57
   1.48% (8 lượt)
58
   0.74% (4 lượt)
59
   1.11% (6 lượt)
60
   0.56% (3 lượt)
61
   1.11% (6 lượt)
62
   1.11% (6 lượt)
63
   0.56% (3 lượt)
64
   0.93% (5 lượt)
65
   1.11% (6 lượt)
66
   1.48% (8 lượt)
67
   1.11% (6 lượt)
68
   0.93% (5 lượt)
69
   0.74% (4 lượt)
70
   0.74% (4 lượt)
71
   0.93% (5 lượt)
72
   1.11% (6 lượt)
73
   1.11% (6 lượt)
74
   0.56% (3 lượt)
75
   0.37% (2 lượt)
76
   0.19% (1 lượt)
77
   0.56% (3 lượt)
78
   0.37% (2 lượt)
79
   1.11% (6 lượt)
80
   1.48% (8 lượt)
81
   1.30% (7 lượt)
82
   1.85% (10 lượt)
83
   0.56% (3 lượt)
84
   1.48% (8 lượt)
85
   1.85% (10 lượt)
86
   1.11% (6 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.67% (9 lượt)
89
   0.74% (4 lượt)
90
   0.56% (3 lượt)
91
   1.67% (9 lượt)
92
   1.30% (7 lượt)
93
   1.11% (6 lượt)
94
   1.11% (6 lượt)
95
   0.56% (3 lượt)
96
   0.56% (3 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   0.74% (4 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số Vĩnh Long đến Ngày 18/10/2019

Các cặp số ra liên tiếp :

93 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

19     27 lần
54     26 lần
35     22 lần
60     22 lần
04     21 lần
44     21 lần
83     21 lần
03     19 lần
11     18 lần
33     18 lần
13     17 lần
95     16 lần
76     14 lần
05     13 lần
34     13 lần
77     13 lần
78     13 lần
86     12 lần
87     12 lần
39     11 lần
56     11 lần
15     10 lần
90     10 lần
08     9 lần
22     9 lần
62     9 lần
68     9 lần
06     8 lần
23     8 lần
81     8 lần
47     7 lần
58     7 lần
64     7 lần
70     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

32 4 Lần Không tăng
66 4 Lần Tăng 1
20 3 Lần Tăng 1
26 3 Lần Giảm 2
52 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
85 3 Lần Không tăng
91 3 Lần Không tăng
99 3 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

32 7 Lần Không tăng
16 5 Lần Không tăng
26 5 Lần Không tăng
52 5 Lần Không tăng
66 5 Lần Tăng 1
85 5 Lần Không tăng
88 5 Lần Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

32 13 Lần Không tăng
07 10 Lần Giảm 1
21 10 Lần Không tăng
36 10 Lần Không tăng
46 10 Lần Không tăng
82 10 Lần Không tăng
85 10 Lần Không tăng
08 9 Lần Không tăng
88 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Vĩnh Long TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 3
0 8 Lần 3
6 Lần 2
1 10 Lần 1
13 Lần 3
2 13 Lần 3
11 Lần 3
3 7 Lần 0
10 Lần 1
4 7 Lần 2
9 Lần 0
5 6 Lần 0
7 Lần 1
6 11 Lần 0
3 Lần 0
7 8 Lần 1
12 Lần 4
8 10 Lần 5
11 Lần 1
9 10 Lần 3

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc