In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM

Tỉnh / TP: Số Lần Quay:
Tra Cứu:
Chọn tỉnh, nhập số lần mở thưởng, chọn tra cứu theo lô, đầu đuôi hay chỉ giải Đặc Biệt và bấm "Xem thống kê" để truy vấn. Xem tần suất chi tiết theo tỉnh bấm đây!...

Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số TP. HCM (đặc biệt)

00
   1.11% (6 lượt)
01
   0.93% (5 lượt)
02
   1.30% (7 lượt)
03
   1.30% (7 lượt)
04
   1.11% (6 lượt)
05
   0.74% (4 lượt)
06
   0.93% (5 lượt)
07
   0.56% (3 lượt)
08
   0.74% (4 lượt)
09
   1.11% (6 lượt)
10
   0.74% (4 lượt)
11
   0.93% (5 lượt)
12
   1.11% (6 lượt)
13
   0.74% (4 lượt)
14
   1.48% (8 lượt)
15
   0.37% (2 lượt)
16
   1.11% (6 lượt)
17
   1.30% (7 lượt)
18
   1.30% (7 lượt)
19
   0.56% (3 lượt)
20
   0.74% (4 lượt)
21
   1.11% (6 lượt)
22
   0.37% (2 lượt)
23
   0.74% (4 lượt)
24
   1.30% (7 lượt)
25
   1.85% (10 lượt)
26
   1.11% (6 lượt)
27
   0.93% (5 lượt)
28
   0.93% (5 lượt)
29
   0.93% (5 lượt)
30
   1.30% (7 lượt)
31
   0.37% (2 lượt)
32
   0.74% (4 lượt)
33
   1.48% (8 lượt)
34
   0.93% (5 lượt)
35
   1.48% (8 lượt)
36
   1.30% (7 lượt)
37
   0.56% (3 lượt)
38
   1.30% (7 lượt)
39
   0.56% (3 lượt)
40
   0.93% (5 lượt)
41
   0.93% (5 lượt)
42
   1.30% (7 lượt)
43
   1.11% (6 lượt)
44
   0.93% (5 lượt)
45
   0.74% (4 lượt)
46
   1.11% (6 lượt)
47
   0.37% (2 lượt)
48
   1.11% (6 lượt)
49
   0.93% (5 lượt)
50
   0.56% (3 lượt)
51
   0.37% (2 lượt)
52
   1.30% (7 lượt)
53
   1.11% (6 lượt)
54
   1.11% (6 lượt)
55
   1.85% (10 lượt)
56
   0.37% (2 lượt)
57
   0.93% (5 lượt)
58
   0.56% (3 lượt)
59
   0.56% (3 lượt)
60
   1.11% (6 lượt)
61
   0.93% (5 lượt)
62
   0.74% (4 lượt)
63
   0.74% (4 lượt)
64
   1.30% (7 lượt)
65
   1.11% (6 lượt)
66
   0.93% (5 lượt)
67
   1.48% (8 lượt)
68
   0.74% (4 lượt)
69
   0.93% (5 lượt)
70
   1.48% (8 lượt)
71
   1.30% (7 lượt)
72
   0.93% (5 lượt)
73
   1.30% (7 lượt)
74
   1.11% (6 lượt)
75
   1.48% (8 lượt)
76
   1.11% (6 lượt)
77
   0.56% (3 lượt)
78
   0.56% (3 lượt)
79
   0.93% (5 lượt)
80
   1.85% (10 lượt)
81
   0.37% (2 lượt)
82
   1.48% (8 lượt)
83
   1.11% (6 lượt)
84
   1.48% (8 lượt)
85
   0.56% (3 lượt)
86
   1.30% (7 lượt)
87
   0.93% (5 lượt)
88
   1.11% (6 lượt)
89
   0.56% (3 lượt)
90
   1.67% (9 lượt)
91
   1.67% (9 lượt)
92
   0.56% (3 lượt)
93
   1.30% (7 lượt)
94
   0.93% (5 lượt)
95
   0.74% (4 lượt)
96
   0.74% (4 lượt)
97
   0.93% (5 lượt)
98
   1.11% (6 lượt)
99
   1.30% (7 lượt)

Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 14/09/2020

Các cặp số ra liên tiếp :

03 2 Ngày - 2 lần
26 2 Ngày - 2 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

81     22 lần
31     19 lần
62     18 lần
50     17 lần
74     15 lần
87     15 lần
57     13 lần
78     13 lần
75     12 lần
82     12 lần
16     11 lần
63     11 lần
36     10 lần
37     10 lần
19     9 lần
85     9 lần
00     8 lần
32     8 lần
47     8 lần
51     8 lần
27     7 lần
30     7 lần
46     7 lần
55     7 lần
58     7 lần
60     7 lần
68     7 lần

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:

48 4 Lần Không tăng
40 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Tăng 1
72 3 Lần Giảm 1
98 3 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:

03 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Tăng 1
34 4 Lần Tăng 1
38 4 Lần Tăng 1
42 4 Lần Không tăng
48 4 Lần Không tăng
70 4 Lần Tăng 1
72 4 Lần Không tăng
90 4 Lần Không tăng
98 4 Lần Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:

25 10 Lần Không tăng
55 10 Lần Không tăng
80 10 Lần Không tăng
90 9 Lần Không tăng
91 9 Lần Không tăng
14 8 Lần Tăng 1
33 8 Lần Không tăng
35 8 Lần Tăng 1
67 8 Lần Không tăng
70 8 Lần Tăng 1
75 8 Lần Không tăng
82 8 Lần Không tăng
84 8 Lần Không tăng

BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay

Hàng chục Số Đơn vị
8 Lần 3
0 10 Lần 2
10 Lần 2
1 8 Lần 1
10 Lần 2
2 8 Lần 0
8 Lần 4
3 12 Lần 5
10 Lần 2
4 10 Lần 3
6 Lần 3
5 7 Lần 2
7 Lần 0
6 6 Lần 2
10 Lần 0
7 5 Lần 2
8 Lần 4
8 16 Lần 5
13 Lần 2
9 8 Lần 2

Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc