In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM Ngày 16/05/2020 - KQXS HCM

T.Bảy Loại vé: 5C7
100N
24
200N
974
400N
8023
8679
8278
1TR
6142
3TR
90432
92251
09317
66133
80214
89969
33738
10TR
18706
14307
15TR
90342
30TR
65452
2Tỷ
723711

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 16/05/20

006 07 552 51
111 17 14 669
223 24 779 78 74
332 33 38 8
442 42 9

TP. HCM - 16/05/20

0123456789
2251
3711
6142
0432
0342
5452
8023
6133
24
974
0214
8706
9317
4307
8278
3738
8679
9969
T.Hai Loại vé: 5C2
100N
88
200N
252
400N
4538
4334
7652
1TR
9283
3TR
31186
81609
92938
34666
74989
72240
70515
10TR
84614
30371
15TR
25344
30TR
92711
2Tỷ
577014

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 11/05/20

009 552 52
114 11 14 15 666
2771
338 38 34 886 89 83 88
444 40 9

TP. HCM - 11/05/20

0123456789
2240
0371
2711
252
7652
9283
4334
4614
5344
7014
0515
1186
4666
88
4538
2938
1609
4989
T.Bảy Loại vé: 5B7
100N
75
200N
932
400N
8609
0024
6065
1TR
4544
3TR
95102
29908
15289
72106
75028
76388
10681
10TR
35336
84088
15TR
44252
30TR
01146
2Tỷ
028667

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 09/05/20

002 08 06 09 552
1667 65
228 24 775
336 32 888 89 88 81
446 44 9

TP. HCM - 09/05/20

0123456789
0681
932
5102
4252
0024
4544
75
6065
2106
5336
1146
8667
9908
5028
6388
4088
8609
5289
T.Hai Loại vé: 5B2
100N
79
200N
404
400N
4769
5727
9285
1TR
7811
3TR
60405
58418
90140
87507
18460
69487
39718
10TR
01479
31610
15TR
34458
30TR
98254
2Tỷ
245914

Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 04/05/20

005 07 04 554 58
114 10 18 18 11 660 69
227 779 79
3887 85
440 9

TP. HCM - 04/05/20

0123456789
0140
8460
1610
7811
404
8254
5914
9285
0405
5727
7507
9487
8418
9718
4458
79
4769
1479

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

85 ( 15 ngày )
49 ( 10 ngày )
99 ( 10 ngày )
33 ( 9 ngày )
05 ( 8 ngày )
65 ( 8 ngày )
71 ( 7 ngày )
94 ( 7 ngày )
04 ( 6 ngày )
10 ( 6 ngày )
15 ( 6 ngày )
22 ( 6 ngày )
34 ( 6 ngày )
66 ( 6 ngày )
68 ( 6 ngày )

Miền Bắc

58 ( 23 ngày )
26 ( 18 ngày )
28 ( 16 ngày )
59 ( 16 ngày )
51 ( 13 ngày )
98 ( 13 ngày )
41 ( 10 ngày )
91 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
54 ( 9 ngày )
57 ( 9 ngày )
61 ( 9 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

88 ( 14 ngày )
41 ( 10 ngày )
05 ( 9 ngày )
38 ( 8 ngày )
39 ( 7 ngày )
99 ( 7 ngày )
01 ( 6 ngày )
21 ( 6 ngày )
73 ( 6 ngày )
93 ( 6 ngày )
97 ( 6 ngày )
Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc