In Nhiều Cài đặt Vé Dò
Hướng Dẫn & Trợ Giúp

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng Ngày 01/01/2021 - KQXS HP

KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 11-1-6-10-2-7UD
78885
G.Nhất
61981
G.Nhì
32168
74990
G.Ba
52955
93657
43037
39539
82586
22866
G.Tư
9925
5333
1426
9023
G.Năm
4289
6576
5377
7039
4487
1675
G.Sáu
145
565
210
G.Bảy
81
14
08
11

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 01/01/21

008 555 57
110 14 11 668 66 65
225 26 23 776 77 75
337 39 33 39 885 81 86 89 87 81
445 990

Hải Phòng - 01/01/21

0123456789
4990
210
1981
81
11
5333
9023
14
2955
9925
1675
145
565
8885
2586
2866
1426
6576
3657
3037
5377
4487
2168
08
9539
4289
7039
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 7-1-6-9-15-4UM
36287
G.Nhất
56591
G.Nhì
36172
15322
G.Ba
27712
52203
51451
37235
42452
12511
G.Tư
4935
7280
2276
8896
G.Năm
9714
1459
8993
8767
3355
0049
G.Sáu
350
249
086
G.Bảy
61
54
23
49

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 25/12/20

003 551 52 59 55 50 54
112 11 14 667 61
222 23 772 76
335 35 887 80 86
449 49 49 991 96 93

Hải Phòng - 25/12/20

0123456789
7280
350
6591
1451
2511
61
6172
5322
7712
2452
2203
8993
23
9714
54
7235
4935
3355
2276
8896
086
8767
6287
1459
0049
249
49
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 13-6-8-14-7-10UV
27054
G.Nhất
73286
G.Nhì
06974
12931
G.Ba
24404
49647
56497
61913
03153
36897
G.Tư
4500
9337
2117
2950
G.Năm
3461
0007
9004
9222
1448
9478
G.Sáu
931
305
194
G.Bảy
45
48
80
34

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 18/12/20

004 00 07 04 05 554 53 50
113 17 661
222 774 78
331 37 31 34 886 80
447 48 45 48 997 97 94

Hải Phòng - 18/12/20

0123456789
4500
2950
80
2931
3461
931
9222
1913
3153
6974
4404
9004
194
34
7054
305
45
3286
9647
6497
6897
9337
2117
0007
1448
9478
48
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hải Phòng - KQXS HP
T.Sáu Hải Phòng
ĐB 9-15-12-14-13-4TD
46551
G.Nhất
98348
G.Nhì
38049
24426
G.Ba
99948
81196
75953
21341
78983
20309
G.Tư
3766
7895
2059
8926
G.Năm
1970
6103
4286
3245
3479
0888
G.Sáu
202
948
921
G.Bảy
40
47
74
83

Bảng Loto Hàng Chục xổ số Hải Phòng ngày 11/12/20

009 03 02 551 53 59
1666
226 26 21 770 79 74
3883 86 88 83
448 49 48 41 45 48 40 47 996 95

Hải Phòng - 11/12/20

0123456789
1970
40
1341
921
6551
202
5953
8983
6103
83
74
7895
3245
4426
1196
3766
8926
4286
47
8348
9948
0888
948
8049
0309
2059
3479

Subscribe Xổ Số Minh Ngọc

Các cặp số không xuất hiện lâu nhất

Miền Nam [ 2 đài chính ]

49 ( 15 ngày )
56 ( 15 ngày )
83 ( 12 ngày )
08 ( 11 ngày )
75 ( 11 ngày )
22 ( 9 ngày )
48 ( 9 ngày )
52 ( 9 ngày )
62 ( 9 ngày )
98 ( 9 ngày )

Miền Bắc

61 ( 20 ngày )
32 ( 15 ngày )
49 ( 15 ngày )
41 ( 14 ngày )
77 ( 12 ngày )
48 ( 11 ngày )
39 ( 10 ngày )
42 ( 10 ngày )
65 ( 10 ngày )

Miền Trung [ 2 đài chính ]

14 ( 13 ngày )
80 ( 12 ngày )
12 ( 8 ngày )
40 ( 7 ngày )
47 ( 7 ngày )
54 ( 7 ngày )
67 ( 7 ngày )
58 ( 6 ngày )
61 ( 6 ngày )
91 ( 6 ngày )
Copyright © 1996 - 2018 Vé Số Minh Ngọc - Xổ Số Minh Ngọc .Net.VN
Sử dụng nội dung ở trang này có nghĩa là bạn đồng ý với Thỏa thuận sử dụng và Chính sách bảo mật của chúng tôi.
 xo so | xo so minh ngoc | xs minh ngoc | minhngoc | xsminhngoc | kqxs minh ngoc | xsmn | xosominhngoc | vesominhngoc